ELEKTROMECHANIK

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole na kierunku ELEKTROMECHANIK będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie umiał:

  1. montować, uruchamiać i oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu
  2. montować układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
  3. dobierać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z:

  1. Komputerową symulacją obwodów elektrycznych
  2. zasadami BHP obowiązującymi na stanowisku pracy
  3. doborem, montażem i sprawdzaniem działania środków ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej

 Dodatkowo uczeń może ukończyć  darmowy kurs na kierowcę wózków jezdniowych