ORGANIZACJE I FIRMY ZWIĄZANE Z HTS

  • Opublikowano: czwartek, 21, maj 2015 11:58
  • Super User
  • Odsłony: 3517
Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie Misją Banku Żywności w Krakowie jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia w naszym regionie.
Istotą działania Stowarzyszenia jest systematyczne pozyskiwanie żywności z różnorodnych źródeł – przede wszystkim takiej, która może ulec zepsuciu lub zniszczeniu. Następnie, przed terminem przydatności do spożycia, żywność jest rozdzielana wśród lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej, walczących z głodem i niedożywieniem.

 

www.bzk.free.ngo.pl

PCK Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi w Krakowie Oddając krew można uratować życie przynajmniej jednego człowieka raz w roku. Dzięki krwiodawcom ofiary wypadków, pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym oraz chorzy mogą żyć. W naszej szkole uczniowie – honorowi krwiodawcy wiedzą o tym bardzo dobrze. Dlatego zawsze chętnie biorą udział w akcjach krwiodawstwa, które organizowane są w naszej szkole przez Klub Honorowych Dawców Krwi przynajmniej kilka razy do roku.

 

www.krew.krakow.pl

Fundacja Urszuli Smok Podaruj ŻycieFundacja jest organizacją non-profit, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu dobra publicznego, nie kierując się osiągnięciem zysku. To jedyna organizacja o tego rodzaju działalności na terenie Polski południowej mająca zasięg ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy. Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

 

www.podarujzycie.org

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy- Fundacja dla dzieci „Uśmiech Dziecka”Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

 

www.domdziecka.net/pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje od 90 lat i przez wszystkie lata swojego istnienia wciela w życie myśl Mistrza Jana Kochanowskiego: „Służmy poczciwej sprawie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.”  Towarzystwo pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym, zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także tym pozbawionym rodzin.

 

www.tpd.pl

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami KTOZ zajmuje się opieką i chronieniem wszystkich gatunków zwierząt. Głównymi celami  są: kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania oraz krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony przyrody oraz środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt.

 

 www.ktoz.krakow.pl

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza Rozwijający się w wielu krajach społeczny ruch hospicyjny jest nośnikiem określonych wartości. Ruch ten zrodził się z wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka i z potrzeby bezinteresownego służenia. Celem stała się poprawa losu terminalnie chorych, zwłaszcza umierających na nowotwory złośliwe. Okazało się, że dla osiągnięcia tego celu konieczne jest przełamanie stereotypów dotyczących postępowania z umierającymi, oraz stosunku społeczeństwa – w tym także pracowników służby zdrowia – do problemu cierpienia i śmierci.

 

 www.hospicjum.krakow.pl

Stowarzyszenie WIOSNAPomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Nasze akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych.

 

www.wiosna.org.pl

Podział godzin
2019/20:

Szkoły
dzienne
Lic-Tech-Branż.

 

Szkoła

 

Biblioteka

 

 Instagram

 

Wolontariat

 

DO POBRANIA

 Podręczniki 2020/21

    Wykaz - w przyg.

 

Liceum zaoczne:

1. Podanie do szkoły.

2. Harmonogram zajęć
    2019/20, 1 sem.

3. Harmonogram zajęć
    2019/20, 2 sem.

 

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17