Zajęcia wynikające z § 3 ust. 2 pkt. 2 lit. a Regulaminu Pracy nauczycieli

HARMONOGRAM DODATKOWYCH GODZIN NAUCZYCIELI: do pobrania tutaj – link.