KLUB HISTORYCZNY IM. ARMII KRAJOWEJ PRZY ZSZ HTS W KRAKOWIE

9.02.2015 r. miała miejsce uroczysta inauguracja otwarcia Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy ZSZ HTS S.A. w Krakowie. Obecni byli zaproszeni goście: dr Piotr Kurek - wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, kapitan dr Janusz Kamocki – wiceprezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK, kapitan mgr Jan Walery Piątek – członek komisji rewizyjnej ŚZŻAK oraz uczniowie klas wojskowych i ogólnych. Po oficjalnym przywitaniu gości, został wprowadzony proporzec rozpoznawczy szkoły. Po odsłuchaniu hymnu państwowego została przedstawiona zgromadzonym historia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Żołnierzy Wyklętych w postaci prezentacji multimedialnej.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa okolicznościowa przygotowana przez mgr Iwonę Glanowską-Stojek i mgr Wiktorię Mizię, ukazująca sylwetki żołnierzy Armii Krajowej, historię PPP. Po tym wstępie głos zabrał dr Piotr Kurek, który dokonał oficjalnego otwarcia Klubu oraz wręczenia pamiątkowych legitymacji i znaczków członkowskich. Honorowe odznakę otrzymał Dyrektor ZSZ HTS S.A. mgr inż. Mirosław Ziarek, z rąk Wiceprezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. Prezesem szkolnego Klubu została mgr Iwona Glanowska-Stojek, zaś jego członkami mgr Grzegorz Wyderka i mgr Wiktoria Mizia. Na stanowisko sekretarza został wybrany uczeń klasy II LA Łukasz Kurek.

Przyjęto 24 uczniów na członków szkolnego Klubu, który otrzymał statut działalności i własne logo.

Ideą Klubu jest upamiętnianie ludzi, którzy niejednokrotnie oddali swe życie w walce o niepodległość Ojczyzny podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, krzewienie świadomości narodowej i patriotycznej wśród społeczności szkolnej, kształtowanie postaw obywatelskich opartych na znajomości historii i poszanowaniu tradycji.