ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Zajęcia praktyczne (pracownie) uczniowie Technikum Elektronicznego, Elektrycznego, MechAtronicznego odbywają w doskonale wyposażonych salach lekcyjnych.

Uczą się tu praktycznego montażu elementów i układów elektronicznych oraz badają maszyny i urządzenia elektryczne.