WARSZTATY DLA UCZNIÓW TECHNIKUM "SZTUKA PREZENTACJI"

10 MAJA odbyły się w naszej szkole warsztaty „Sztuka prezentacji” w ramach programu „ZainStaluj się”. Uczniowie technikum z klasy IITa oraz z klasy IITb uczestniczyli w dwóch turach 3-godzinnych warsztatów, podczas których mogli rozwinąć umiejętności prezentowania własnych pomysłów, prezentowania idei oraz przekonywania odbiorców prezentacji do swoich racji.

Poznali również na czym polega budowanie mapy myśli, przygotowanie prezentacji, prowadzenie wystąpienia, angażowanie odbiorców, wywieranie wpływu oraz radzenie sobie ze stresem i emocjami.

Warsztaty ze „Sztuki prezentacji”, których ArcelorMittal Poland był organizatorem, cieszyły się dużym zainteresowaniem i dostarczyły uczniom niezbędnej im wiedzy na ten temat.

Opiekun wydarzenia: M.Matuszczak - koordynator w HTS programu ZainSTALuj się.