WYMIANA Z PARTNERSKĄ SZKOŁĄ ZE STUTTGARTU

W dniach 7-13 listopada 2016 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli naszej partnerskiej szkoły ze Stuttgartu w ramach międzynarodowego projektu Internationaler Bund. Nasza szkoła współpracuje z niemieckim partnerem od roku 2009, uczestnicząc w różnorodnych projektach europejskich. 

Tym razem temat spotkania „Otwórz oczy – dyskryminacja, przesiedlenia na przykładzie polsko – niemieckiej historii” okazał się kwestią niezwykle aktualną we współczesnej Europie. Dwunastu niemieckich uczniów wraz z uczniami klasy 1 La uczestniczyło w warsztatach z zakresu historycznych przyczyn wysiedleń, trudności w integracji w nowym kraju oraz problemów społecznych napotykanych przez osoby zmuszone do zmiany ojczyzny przez sytuację geopolityczną. Nie obyło się oczywiście bez odniesień do bieżącej sytuacji w Europie.

Nad przebiegiem prac czuwały Pani Dyrektor Ryszarda Szybowska i Pani Agnieszka Walewacz, a także opiekunowie z Niemiec. W ramach realizacji zadań młodzież przygotowała i przeprowadziła wywiad z Panem Jerzym Krusensternem, jednym z ostatnich żyjących obrońców Grodna w 1939 roku. Przygotowano także plakaty wykorzystane podczas warsztatów. Pojawiły się także propozycje na sposoby realizacji projektu podczas wizyty grupy polskiej w Stuttgarcie wiosną 2017 roku. 

Jednak nie samą pracą młodzież żyje… Był również czas na zwiedzanie i poznanie historii Krakowa oraz na integrację w międzynarodowym gronie. Grupa miała okazję zwiedzić krakowskie Stare Miasto oraz Kazimierz; przy okazji nasi goście mogli zobaczyć jak Polacy świętują Dzień Niepodległości. Wspólnie spędzony czas pozwolił na przełamanie początkowej nieśmiałości i zaowocował interesującymi i wartościowymi doświadczeniami, a co najważniejsze, rozbudził apetyty młodzieży na dalszą współpracę.

Tekst: Agnieszka Walewacz