NASI KADECI W JEDNOSTCE RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 5 W KRAKOWIE

6 grudnia 2016 roku 64 kadetów klas wojskowych ZSZ HTS (dwie klasy LO i klasa techników logistyków oraz mechatroników) odwiedziło Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 5 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 

Kadeci mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy i służby w Państwowej Straży Pożarnej, działalnością i bazą sprzętową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 oraz przykładowymi interwencjami. Dzięki staraniom dowódcy Pana brygadiera mgr inż. Jacka Kukuły oraz funkcjonariuszy JRG nr 5 młodzież z wielkim zainteresowaniem mogła z bliska zapoznać się ze specyfiką służby, zadaniami oraz wyposażeniem (samochodami, kontenerami, sprzętem gaśniczym), a także z zasadami rekrutacji do pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonariusze PSP przedstawili kadetom zadania i wyposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-ratowniczej  oraz zadania i działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych oraz zasypów i zawałów ziemnych, a także stacji przeciwgazowej oraz punkt alarmowy. 

Młodzież mogła zobaczyć oraz „dotknąć” m.in.: 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, poduszek pneumatycznych i podnośników kolumnowych do stropów i belek, przecinarek i pił do blachy oraz betonu, rozpieraków hydraulicznych, kontenerów zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczych (np.: do przewozu aparatów oddechowych, do działań podczas powodzi, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, do przewozu wody pitnej, do magazynowania środków pianotwórczych). Uczniowie mogli także poznać zasady działania i poćwiczyć wyszukiwanie poszkodowanych za pomocą kamer termowizyjnych oraz noktowizorów, a także sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Kadeci i uczniowie z wielkim zainteresowaniem zapoznali się ze specyfiką służby, zadaniami, działalnością i bazą sprzętową oraz wyposażeniem JRG nr 5, a także z zasadami rekrutacji do pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Wizyta w PSP pozwoliła kadetom poznać praktyczne aspekty służby i zawodu strażaka, „przymierzyć się” do niego - praca w zawodach mundurowych to marzenie wielu z kadetów.

Pragniemy przekazać podziękowania dla dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie Pana brygadiera mgr inż. Jacka Kukuły oraz dla Wszystkich Funkcjonariuszy tej Jednostki, a szczególnie dla Panów: st. kpt. Krystiana Kurka, mł. kpt. Tomasza Piotrowskiego, st. asp. Grzegorza Ibeka, asp. Marka Imiołka, mł. asp. Łukasza Mendla, mł. asp. Łukasza Pytla oraz ogn. Piotra Zabawy - za zaangażowanie w organizację odwiedzin kadetów klas wojskowych Zespołu Szkół Zawodowych HTS S.A. w Krakowie. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.