122. ROCZNICA URODZIN AUGUSTA EMILA FIELDORFA, PS. "NIL"

W poniedziałek 20 marca 2017 r. przedstawiciele Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy ZSZ HTS wzięli udział w uroczystościach z okazji 122. rocznicy urodzin generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila", które odbyły się w budynku Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie. 

Podczas obchodów została zaprezentowana działalność bliźniaczego Klubu Historycznego przy Zespole Szkól Mechanicznych nr 4, którego władze otrzymały odznaczenia za działalność na rzecz ŚZŻAK z rąk Członka Prezydium Zarządu Głównego dr Piotra Kurka. 

Przedstawiciele ZSZ HTS w Krakowie uczestniczyli również w części artystycznej, obejrzeli prezentację dotyczącą wojsk specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Jednostki Wojskowej "Nil", której Dowódca płk Mirosław Krupa przybliżył zgromadzonym specyfikę pracy swoich podwładnych. Ponadto mieli okazję porozmawiać z żołnierzami JW "Nil", która powstała 2 grudnia 2008 roku jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych oraz mogli obejrzeć sprzęt, który jest niezbędny m. in. w pracy rozpoznawczej i informacyjnej. 

Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenie przez uczniów naszej szkoły dwóch wystaw. Pierwsza z nich  "Ormianie w służbie Rzeczypospolitej", mieszcząca się na muzealnym dziedzińcu powstała z okazji 650-lecia obecności Ormian na ziemiach polskich. Na pierwszym piętrze budynku członkowie Klubu Historycznego mogli zobaczyć drugą wystawę "Kanadyjską kolekcję broni dr Stanisława Wcisły", "która liczy m. in. 193 sztuki broni długiej oraz 49 sztuk broni krótkiej, kilkanaście bagnetów, a także hełmy oraz inne drobne elementy ekwipunku".

 W.M.

 

Generał August Emil Fieldorf (1895-1953) - polski dowódca, oficer Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, Centralne Archiwum Wojskowe, przed 1939 r., public domain, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genera%C5%82_August_Emil_Fieldorf.jpg, dostęp: 27.03.2017.