KADECI HTS NA V-TYM MEMORIALE IM. GENERAŁA BRONI WŁODZIMIERZA POTASIŃSKIEGO

28. i 29. kwietnia 2017 roku rozegrano V-ty Memoriał im. generała broni Włodzimierza Potasińskiego, dowódcy Wojsk Specjalnych, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Wystartowały zespoły 3-osobowe w trzech kategoriach: jednostek wojskowych, szkół z klasami wojskowymi oraz weteranów (50+). Na basenie, strzelnicy, trasach biegowych na Wzgórzach Tynieckich można było zobaczyć żołnierzy m.in. z: Gromu, Formozy, Agatu, Lublińca, 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

W kategorii szkół rozegrano 3 konkurencje:

1. Strzelania z kbks na dystansie 50 metrów – 5 strzałów próbnych, 20 ocenianych, otwarte przyrządy celownicze.

2. Pływania na dystansie 200 metrów stylem dowolnym.

3. Biegu terenowego na dystansie 5 km na Wzgórzach Tynieckich.

ZSZ HTS reprezentowali kadeci z klasy pierwszej wojskowej LO (rezerwowym był technik logistyk). Nasi uczniowie ukończyli wszystkie trzy konkurencje, nie odnosząc jednak sukcesu w klasyfikacji końcowej. Ponadto 32 kadetów z trzech klas wojskowych było sędziami pomocniczymi na trasie biegu terenowego oraz wcześniej na strzelnicy.