WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZO-EDUKACYJNA DO FIRMY MPO W KRAKOWIE

26 kwietnia uczniowie technikum z klas: I Tb-informatycznej oraz I Ta-mechatronicznej odwiedzili wraz z opiekunami p. Martą Matuszczak i Martą Ciepiela Firmę MPO w Krakowie. Celem wycieczki edukacyjnej było zaznajomienie się z zasadami postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Lamusowni), a także Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, gdzie elektroodpady są przygotowywane do dalszych etapów unieszkodliwiania.

W czasie warsztatów uczniowie zapoznali się również z problemami środowiska naturalnego, które są związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka oraz mogli uświadomić sobie spoczywającą na każdym z nich odpowiedzialność za środowisko naturalne w ujęciu globalnym i lokalnym. W czasie wycieczki po Lamusowni uczestnicy wycieczki edukacyjnej mogli dowiedzieć się, co można zrobić z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi oraz jak odbywa się ich dalsze przetwarzanie.