CZARNA TAKTYKA NA OBOZIE WOJSKOWYM

Kadeci drugiej klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego ZSZ HTS poznawali i ćwiczyli podstawy czarnej taktyki na tygodniowym obozie wojskowym pod Częstochową.

Czarna taktyka, to zbiór pojęć i działań dotyczących bezpośredniej walki z przeciwnikiem w budynkach, terenie zurbanizowanym i ogólnie pojętych obiektach „zamkniętych”.

Ten rodzaj taktyki można podzielić na następujące dziedziny :

1. MOUT (Military Operatcions In Urban Terrain) – czyli operacje wojskowe w terenie zurbanizowanym. Mamy tutaj do czynienia ze zbiorem technik dotyczących działań militarnych w terenach miejskich. Przykładem mogą być tutaj bitwa o Stalingrad podczas drugiej wojny światowej, lub też bardziej współcześnie Operacja Gothic Serpent w Mogadiszu (1993).

2. CQB (Close Quarters Battle) – czyli walka na bezpośrednim dystansie, to ostateczna faza eliminacji przeciwnika podczas operacji MOUT.

Właśnie podstawy CQB, czyli walki w przestrzeniach zamkniętych, uczyli się kadeci klasy drugiej. Poznali postawy i sposoby poruszania się, pracowali pojedynczo, w zespołach dwu-, trzy-, cztero- i sześcioosobowych. Uczyli się jak odbijać zakładników. Zaznajomili się z ubezpieczaniem sektorów, obserwacją drzwi, okien i dachów w budynkach, reagowaniem na sytuacje awaryjne broni lub radzenia sobie z koniecznością wymiany magazynka. Prowadzili działania ofensywne związane z walką z przeciwnikiem znajdującym się w budynku lub innym obiekcie. Prowadzili akcje bezpośrednie związane z uwalnianiem zakładników. W czasie ćwiczeń wykorzystywali radiotelefony. Poznali i ćwiczyli elementarne założenia MOUT oraz taktyki szarej.

A tak to wyglądało…