DZIAŁANIA NOCNE NA OBOZIE WOJSKOWYM

Kadeci trzech klas wojskowych ZSZ HTS – Liceum Ogólnokształcącego oraz technicy logistycy – ćwiczyli i prowadzili działania nocne  na tygodniowym obozie wojskowym w Poniku pod Częstochową.

W programie działań po zmroku znalazły się wybrane elementy taktyki zielonej i taktyki czerwonej oraz terenoznawstwa, maskowania, zasad korespondencji radiowej, zasad dowodzenia pododdziałami.

W trakcie działań każdy z kadetów dysponował latarką czołówką. W nocy ćwiczono warianty szyków i manewrów poznanych w ciągu poprzednich pięciu dni – np. szachownicę, rząd, sierżanta, rolkę w tył, eLkę, bramkę, linię, obronę okrężną, itp. Prowadzono ataki, obronę, wycofanie, patrole, obserwacje, przemarsze.  Kadeci poruszali się po terenach leśnych, drogach, polanach.  Ćwiczono także reakcje na kontakt ogniowy, zerwanie kontaktu, działania pododdziału ze wsparciem sekcji specjalnej (strzelców wyborowych). Elementem ćwiczeń była ewakuacja rannych kolegów ze strefy niebezpiecznej (śmierci).