POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ŚZŻAK ZA ROK 2016

Przedstawicielka Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira wzięła udział w posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym za rok 2016 ŚZŻAK. Zebranie odbyło się 30 maja 2017 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila". Obecny też był partnerski Klub z Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie reprezentowany przez p. Agatę Legler. W.M.