VII. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ "ZBIERAJ BATERIE!"

  • Opublikowano: sobota, 21, październik 2017 16:18
  • MM
  • Odsłony: 2766

"ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów. Partnerem Głównym Programu jest spółka Biosystem S.A."

Źródło: http://www.zbierajbaterie.pl/o-programie

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie ze względu na zawarte w nich metale ciężkie takie jak: ołów, rtęć, kadm, nikiel i lit oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie, a oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić skażenie wód gruntowych stanowiących źródło wody pitnej. Jedna mała bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 l wody.

Zużyte baterie należy wrzucać do oznakowanych POJEMNIKÓW znajdujących się na terenie szkoły.

DBAJ O ŚRODOWISKO!

Organizatorzy: Wiktoria Mizia, Marta Ciepiela, Iwona Słapek

Podział godzin
2019/20:

Szkoły
dzienne
Lic-Tech-Branż.

 

Szkoła

 

Biblioteka

 

 Instagram

 

Wolontariat

 

DO POBRANIA

 Podręczniki 2020/21

    Wykaz - w przyg.

 

Liceum zaoczne:

1. Podanie do szkoły.

2. Harmonogram zajęć
    2019/20, 1 sem.

3. Harmonogram zajęć
    2019/20, 2 sem.

 

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17