UCZNIOWIE Z NORYMBERGI W HTS

Od 29 września do 7 października 2017r. gościliśmy w naszej szkole grupę niemieckich uczniów wraz z nauczycielem z Berufliche Oberschule w Norymberdze. Odbyło się to w ramach wieloletniej wymiany młodzieżowej pod patronatem Polsko-Niemicekiej Współpracy Młodzieży. Intensywny program wymiany pozwolił naszym gościom na poznanie najważniejszych miejsc w Krakowie oraz doświadczenia słynnej polskiej gościnności zarówno w domach swoich gospodarzy, którymi byli uczniowie naszej szkoły, jak i w samej szkole - podczas spotkania, którego tematem przewodnim były polskie smaki.

Młodzież zwiedziła nie tylko Kraków, ale również ruiny zamku w Chęcinach, Centrum Nauki Leonardo da Vinci (także w Chęcinach) oraz Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Doskonała zabawą okazała się gra miejska, podczas której uczestnicy podążali śladami krakowskiej historii i współczesności. Podczas tego niedługiego pobytu polska i niemiecka młodzież miała wiele okazji do lepszego poznania się, przełamania stereotypów i podszkolenia umiejętności językowych.

Z przyjemnością będziemy wspominać ten wspólnie spędzony czas i nie możemy doczekać się kolejnej wymiany, tym razem w naszej partnerskiej szkole w Norymberdze.

Agnieszka Walewacz