WSPOMINKI O PIOTRZE KURKU

Wspominamy śp. Piotra Kurka, twórcę ogólnopolskiej sieci Klubów Historycznych im. Armii Krajowej, który zmarł 5 sierpnia 2017 r. w Krakowie. Pozostanie na zawsze w pamięci naszej społeczności szkolnej jako człowiek pełen pasji historycznej, zaangażowany działacz na rzecz kultywowania wśród młodego pokolenia Polaków ideałów ZWZ-AK oraz Polskiego Państwa Podziemnego.

http://akklub.pl/aktualnosci/zegnamy-sp-piotra-kurka-tworce-ogolnopolskiej-sieci-klubow-historycznych-im-armii-krajowej/