Ochrona Danych Osobowych

  • Opublikowano: środa, 23, maj 2018 07:54
  • Super User
  • Odsłony: 1789

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administratorem danych jest mgr inż. Mirosław Ziarek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie, os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków – REGON - 122709570, telefon 12-648-36-80, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z w/w rozporządzeniem informujemy, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych szkoły, w ramach powierzonej przez organ prowadzący funkcji dyrektora placówki. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne. Równocześnie informujemy, że macie Państwo prawo do:

  1. sprostowania,
  2. ograniczenia przetwarzania,
  3. przenoszenia danych do innego administratora,
  4. dostępu do Waszych danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
    w Warszawie, ul. Stawki 2.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w Zespole Szkół Zawodowych przez okres wynikający z przepisów Ustawy: „O systemie oświaty”, „O systemie informacji oświatowej”, „Prawie oświatowym” oraz rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Inspektor Ochrony Danych ZSZ - Alicja Szydło - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Administrator Systemów Informacji IT - Kazimierz Pamuła - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Nabór 2019/20:
Rekrutacja
na rok szkolny
2019/2020.

- Podanie
wniosek
o przyjęcie
do szkoły!

Szkoła

 

Biblioteka

 

 Instagram

 

Wolontariat

 

DO POBRANIA

 Podręczniki 2019/20

(w przygotowaniu)

Szkoły dzienne:

1. Dyżury nauczycieli
    dla Rodziców.

2. Kalendarz roku
    szkolnego.

Liceum zaoczne:

1. Podanie do szkoły.

2. Harmonogram zajęć
    2018/19, 2 sem.

 

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17