FRYZJERKI Z HTS NA ZAJĘCIACH WARSZTATOWO-SZKOLENIOWYCH

W dniu 8.12.2018 roku uczennice klasy 2A kształcące się w zawodzie fryzjer w Zespole Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie, pod opieką pani Jadwigi Miłek wzięły udział w zajęciach warsztatowo-pokazowych w Placówce Szkolno-Wychowawczej nr 1 w Krakowie.

Warsztaty miały na celu wspieranie projektu pt. ,,Szalony dzień grzebienia" zadedykowany uczniom niepełnosprawnym. Uczestniczki projektu zostały nagrodzone przez uczniów szczerym uśmiechem oraz uściskiem dłoni. Z kolei Dyrektor Placówki wręczył przyszłym fryzjerkom upominki rzeczowe oraz przekazał podziękowania za udział i wsparcie projektu.