NAUCZYCIELE Z HISZPANII ODWIEDZILI NASZĄ SZKOŁĘ

Dnia 21 lutego odwiedzili naszą szkołę w ramach projektu Trabajar con Polonia nauczyciele reprezentujący szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim i wyższym z centrów w Arcos (Andaluzja), Saragossy (Aragoni) i Manlleu (Katalonia) w Hiszpanii. Celem projektu Trabajar con Polonia jest ułatwianie współpracy różnych grup zawodowych i społecznych z Hiszpanii z ich odpowiednikami w Polsce.

Odwiedzający naszą szkołę goście, oprócz działalności dydaktycznej prowadzą w swoich szkołach projekty mobilności powiązane z programem Erasmus+. W trakcie pobytu nauczyciele z Hiszpanii mogli zwiedzić naszą placówkę oraz zapoznać się z metodami prowadzenia zajęć w naszych pracowniach: mechatronicznej, elektrycznej, mechanicznej, elektronicznej i hotelarskiej. Była również okazja do wzajemnej prezentacji, przedstawienia działań i nawiązania kontaktów, które będą w przyszłości skutkować wspólnymi projektami europejskimi.

Spotkanie z gośćmi w gabinecie dyrektora ZSZ HTS mgr inż. Mirosława Ziarka

pracownia mechatroniczna z drukarką 3D

pracownia elektroniczna i mechatroniczna

goście zainteresowani bogatym wyposażeniem pracowni

zajęcia w jednej z czterech pracowni informatycznych

pracownia elektryczna

zajęcia w pracowni mechanicznej

pracownia mechaniczna