ODKRYWAMY TALENTY W HTS

REGULAMIN SZKOLNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW
Cele konkursu:
•    Popularyzacja działań artystycznych w szkole;
•    Rozwijanie kreatywności uczniów;
•    Rozwijanie zainteresowań;
•    Umożliwienie prezentacji swoich pasji;

Postanowienia ogólne:
1.    Przegląd  skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.
2.    Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, gra na instrumencie,  orgiami, rzeźba, malarstwo itp.).
3.    Przegląd talentów będzie miał formę wernisażu, prezentującego prace uczestników.
4.    Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące
swój talent.
5.    Prace plastyczne należy podpisać i oddać do opiekunów. Każda praca może być opatrzona tytułem.
6.    W przypadku utworu muzycznego, tanecznego  nagranie musi być przekazane opiekunom w postaci pliku avi i  opatrzone imieniem i nazwiskiem wykonawcy.
7.    Prace należy przekazać do 5 kwietnia 2019 do opiekunów.
8.    Wernisaż odbędzie się 12 kwietnia na świetlicy szkolnej.
9.    Przewidziana jest nagroda publiczności.


Organizatorzy przeglądu artystycznego na  terenie szkoły;
p. Dorota Klimek
p. Magdalena Gediga
p. Katarzyna Domagała