AKCJA NA FINISZU - DO 16 MAJA WSPIERAMY SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

AKCJA NA FINISZU - DO 16 MAJA ZBIERAMY DARY

Kolejny już raz serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do wzięcia udziału w zbiórce darów dla bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku.
Z roku na rok mamy okazję obserwować coraz większe zaangażowanie młodzieży – co, mamy nadzieję wynika z podniesienia ich wiedzy i świadomości odnośnie problemów związanych z bezdomnością zwierząt.

Prosimy o przekazywanie do organizatorów:
1.    Karmę suchą i mokrą dla kotów
2.    Karmę suchą i mokrą dla psów
3.    Legowiska
4.    Obroże i smyczki