WIDOWISKO UPAMIĘTNIAJĄCE 228. ROCZNICĘ KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Tu nasze miejsce, to nasz kraj…”

Akademia z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Historia, patriotyzm, polska tradycja, literatura i romantyczny duch to słowa klucze do widowiska upamiętniającego 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zdolności aktorskie uczniów i zaskakująco ciekawy sposób  przywołania historycznych faktów wzbudził duże zainteresowanie widzów. Dogłębna analiza obrazu Jana Matejki pt. Konstytucja 3 Maja z wykorzystaniem technik multimedialnych akcentowała ponadczasowe postawy Polaków z tamtych lat, wizualizując jednocześnie odbiorcom to ważne  wydarzenie historyczne.

Nie zabrakło  też wersów z Pana Tadeusza, bowiem reminiscencje tego wyjątkowego dla naszej ojczyzny  wydarzenia  uwiecznił w swojej epopei Adam Mickiewicz. Stąd pojawiły się najcelniejsze fragmenty Epilogu oraz Koncertu Jankiela. Nutę wzruszenia z kolei wywołały dźwięki muzyki Stanisława Moniuszki oraz finałowego Poloneza. Niezwykły klimat autentyczności widowiska tworzyły stroje z epoki oraz przemyślana w detalach scenografia. Łąka różnobarwnych kwiatów oraz dyskretnie przelatujący  bocian, biało – czerwone  flagi to przecież polska  tradycja i kultura, które w rocznicę Święta Konstytucji 3 Maja zostały przywołane  przez  uzdolnioną artystycznie młodzież. Reżyserski pomysł, dbałość o kluczowe elementy oraz te najdrobniejsze detale to już artystyczna kreatywność i talent nauczycieli: pani Izabeli Maziarczyk – Suszko oraz pani Doroty Klimek.

Tekst: Ewa Dybaś

Zdjęcia: Marta Matuszczak