STANISŁAW MONIUSZKO WYSTAWA

STANISŁAW MONIUSZKO 1819-1872

200. ROCZNICA URODZIN KOMPOZYTORA

 

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki "imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej". Kim był... kompozytorem, dyrygentem oper, orkiestr symfonicznych i chórów oraz pedagogiem.

Do historii Stanisław Moniuszko przeszedł jako „ojciec polskiej opery narodowej”, a także czołowy przedstawiciel gatunku pieśni w muzyce polskiej. Pod względem ilościowym większość jego muzyki stanowią pieśni (ponad 200 pieśni), pisane w dużej mierze na potrzeby muzykowania domowego i zebrane w kolejnych tomach Śpiewników domowych. Jednak najważniejsze utwory w dorobku kompozytora to opery, odzwierciedlające tak ważny przede wszystkim w krajach słowiańskich nurt narodowy w muzyce romantyzmu.

A jaki był Moniuszko? Opisał go zaprzyjaźniony z nim Aleksander Walicki, który wydał jego biografię już w roku 1873, w Warszawie: — Postać i ułożenie Moniuszki były bardzo niespospolite... Wzrostu był miernego, a nawet bardziej niskiego [...]. Oczy błękitne, trochę zezowate, małe, lecz pełne wyrazu. One to głównie nadawały fizjognomii tę cechę wysokiej inteligencji i zapału, która go tak wyróżniała od innych [...]. W obejściu się ze wszystkimi był nadzwyczaj grzecznym i delikatnym, w towarzystwie miał maniery dystyngowane, znamionujące wielkie obycie się ze światem, lecz zarazem i wielką skromność.

Zapraszamy do biblioteki na ostatnią już w tym roku szkolnym wystawę poświęconą Stanisławowi Moniuszce.  


Źródła
Adolphe Lafosse. Stanisław Moniuszko, Domena publiczna, http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=15191&dirids=1

https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-moniuszko
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/moniuszko-stanislaw-1819-1872/

https://moniuszko200.pl/pl/biografia-stanislawa-moniuszki


Przygotowała: Beata Juchnik