TECHNIK MECHATRONIK

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2018/19 w naszej szkole na kierunku TECHNIK MECHATRONIK będą realizowane przedmioty z zakresu montażu, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz projektowania i programowania systemów mechatronicznych poszerzone o podstawy robotyki oraz programowania obrabiarek CNC

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

 Ponadto uczeń zapozna się z: