TECHNIK MECHANIK

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2018/19 w naszej szkole na kierunku TECHNIK MECHANIK będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu napraw, montażu i obsługi maszyn i urządzeń oraz organizowania i nadzorowania procesów produkcji poszerzone o elementy mechaniki pojazdów samochodowych oraz motocykli.

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

  1. umieć projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych
  2. znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
  3. mieć wiedzę na temat obsługi obrabiarek CNC oraz technologicznego przygotowania produkcji
  4. posiadać umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych
  5. znać nowoczesne metody wytwarzania
  6. posiadać umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych

 

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń pozna:

  1. pozna podstawy eksploatacji motocykli oraz metody diagnozowania,
  2. pozna budowę i obsługę oraz naprawę podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  3. pozna sprzęt, urządzenia oraz pojazdy wykorzystywane w strażactwie