KLASA WOJSKOWA - NOWE MUNDURY GRATIS !

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum od roku szkolnego 2018/19 w naszej szkole w liceum ogólnokształcącym o specjalności  klasa wojskowa będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego.

Uczeń kończąc kierunek umie:

 1. strukturę systemu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. obowiązki władz lokalnych, instytucji i obywateli w zakresie obronności,
 3. podstawy prawne, strukturę organizacyjną systemu zarządzania kryzysowego,
 4. indywidualne i zbiorowe środki ochrony przed współczesnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny,
 5. zasady zachowania się w wypadku zagrożeń zbiorowych (sposoby alarmowania ludności, zachowanie się podczas ewakuacji),
 6. współczesne technologie informatyczne,
 7. podstawowe zasady strzelania,
 8. organizację i zasadę działania drużyny i plutonu,

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz zajęć ze szkolenia wojskowego uczeń zapozna się z:

 1. szkolenie taktyczne i inżynieryjno- saperskie
 2. musztra, obozy kondycyjno-szkoleniowe, strzelectwo
 3. rolą oraz formą spełniania powinności obronnych przez organy władzy oraz obywateli,
 4. rolą międzynarodowego prawa humanitarnego oraz organizacji i instytucji międzynarodowych w łagodzeniu skutków zagrożeń militarnych w odniesieniu do ludności cywilnej,
 5. potrzebą ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz konieczność organizowania akcji ratowniczej,