ORGANIZACJE I FIRMY ZWIĄZANE Z HTS

 • Opublikowano: czwartek, 21, maj 2015 11:58
 • Super User
 • Odsłony: 3202
Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie Misją Banku Żywności w Krakowie jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia w naszym regionie.
Istotą działania Stowarzyszenia jest systematyczne pozyskiwanie żywności z różnorodnych źródeł – przede wszystkim takiej, która może ulec zepsuciu lub zniszczeniu. Następnie, przed terminem przydatności do spożycia, żywność jest rozdzielana wśród lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej, walczących z głodem i niedożywieniem.

 

www.bzk.free.ngo.pl

PCK Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi w Krakowie Oddając krew można uratować życie przynajmniej jednego człowieka raz w roku. Dzięki krwiodawcom ofiary wypadków, pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym oraz chorzy mogą żyć. W naszej szkole uczniowie – honorowi krwiodawcy wiedzą o tym bardzo dobrze. Dlatego zawsze chętnie biorą udział w akcjach krwiodawstwa, które organizowane są w naszej szkole przez Klub Honorowych Dawców Krwi przynajmniej kilka razy do roku.

 

www.krew.krakow.pl

Fundacja Urszuli Smok Podaruj ŻycieFundacja jest organizacją non-profit, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu dobra publicznego, nie kierując się osiągnięciem zysku. To jedyna organizacja o tego rodzaju działalności na terenie Polski południowej mająca zasięg ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy. Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

 

www.podarujzycie.org

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy- Fundacja dla dzieci „Uśmiech Dziecka”Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

 

www.domdziecka.net/pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje od 90 lat i przez wszystkie lata swojego istnienia wciela w życie myśl Mistrza Jana Kochanowskiego: „Służmy poczciwej sprawie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.”  Towarzystwo pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym, zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także tym pozbawionym rodzin.

 

www.tpd.pl

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami KTOZ zajmuje się opieką i chronieniem wszystkich gatunków zwierząt. Głównymi celami  są: kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania oraz krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony przyrody oraz środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt.

 

 www.ktoz.krakow.pl

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza Rozwijający się w wielu krajach społeczny ruch hospicyjny jest nośnikiem określonych wartości. Ruch ten zrodził się z wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka i z potrzeby bezinteresownego służenia. Celem stała się poprawa losu terminalnie chorych, zwłaszcza umierających na nowotwory złośliwe. Okazało się, że dla osiągnięcia tego celu konieczne jest przełamanie stereotypów dotyczących postępowania z umierającymi, oraz stosunku społeczeństwa – w tym także pracowników służby zdrowia – do problemu cierpienia i śmierci.

 

 www.hospicjum.krakow.pl

Stowarzyszenie WIOSNAPomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Nasze akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych.

 

www.wiosna.org.pl

GOŚCIE Z EUROPEJSKIEGO PROGRAMU COMENIUS

 • Opublikowano: środa, 20, maj 2015 10:50
 • Super User
 • Odsłony: 2678

W niedzielę, 21 października, nasza szkoła była gospodarzem koordynacyjnego spotkania programu RICK’S café, w  ramach europejskiego programu Comenius którego uczestnicy oprócz obrad, mieli okazję poznać naszą szkołę i Kraków. Nasi goście stanowili mieszankę kultur i tradycji różnych krajów Starego Kontynentu, takich jak Portugalia, Hiszpania, Malta, Włochy, Grecja oraz aspirująca do Unii Europejskiej Turcja. W poniedziałek, 22 października, uczestnicy konferencji z Malty zrealizowali projekt filmowy w ramach współpracy z naszą szkołą. Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w przedsięwzięciu polegającym na przygotowaniu scenariusza oraz nakręceniu filmu, w którym również wystąpili. Realizacja tego projektu przyniosła jego uczestnikom wiele satysfakcji oraz radości, pokazując, że szkoła to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wiedzę, ale także dające możliwość uzyskania nowych, cennych życiowych doświadczeń. Otwiera to także możliwości dalszej współpracy naszej szkoły z nowymi zagranicznymi partnerami.

WYMIANA UCZNIÓW

 • Opublikowano: środa, 20, maj 2015 10:47
 • Super User
 • Odsłony: 2511

Od 28 września do 6 października po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole uczestników polsko-niemieckiej wymiany uczniowskiej. Tematem tegorocznej wizyty naszych gości z partnerskiej szkoły w Norymberdze były poszukiwania śladów znanych Niemców w historii Krakowa.

Czytaj więcej: WYMIANA UCZNIÓW

WSPÓŁPRACA

 • Opublikowano: środa, 20, maj 2015 09:11
 • Super User
 • Odsłony: 2456

Nasza szkoła zaangażowana jest w wymianę uczniów i nauczycieli ze szkołą w Norymberdze. Co roku na jesień gościmy u nas uczniów niemieckich, a my odwiedzamy ich wiosną. Takie spotkania trwają 10 dni i są pełne różnorakich atrakcji. Oprócz zwiedzania Krakowa i okolic, pokazujemy naszym niemieckim kolegom i koleżankom, jak spędza wolny czas polska młodzież. Wymiana uczniowska to niepowtarzalna okazja do zawarcia nowych znajomości, które przetrwają lata.

Podział godzin
2019/20:

Szkoły
dzienne
Lic-Tech-Branż.

 

Szkoła

 

Biblioteka

 

 Instagram

 

Wolontariat

 

DO POBRANIA

 Podręczniki 2019/20

    Wykaz - link.

 

Liceum zaoczne:

1. Podanie do szkoły.

2. Harmonogram zajęć
    2019/20, 1 sem.

3. Harmonogram zajęć
    2019/20, 2 sem.

 

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17