OBCHODY UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W ZSZ HTS

  • Opublikowano: piątek, 27, październik 2017 19:15
  • BJ
  • Odsłony: 2999

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI I 150-TEJ ROCZNICY URODZIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZSZ HTS

Uczniowie sześciu klas Zespołu Szkół Zawodowych HTS w Krakowie – w ramach przygotowań do obchodów 11-ego listopada Święta Niepodległości Polski oraz 5 grudnia 150-ej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego – odwiedzili Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie, przy. Alei 3-go Maja i ulicy Oleandry. Muzeum mieści się w Domu im. Józefa Piłsudskiego, w miejscu z którego 6 sierpnia 1914 wyruszyła na tereny zaboru rosyjskiego Pierwsza Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego. 

W ramach zwiedzania Muzeum Czynu Niepodległościowego uczniowie poszczególnych klas obejrzeli wysłuchali jednej z trzech prezentacji: 
1. Polskie drogi do niepodległości.
2. Czyn niepodległościowy Polaków od 1863 roku.
3. Legiony Polskie (Piłsudskiego) w czasie I wojny światowej.

Młodzież mogła zobaczyć następujące ekspozycje (sale):
1. Salę „Kadrówki” – ekspozycja poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
2. Salę „Honorową” – ekspozycję poświęconą Marszałkowi Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi
3. Salę im. ks. bp. gen. Władysława Bandurskiego – ekspozycję poświęconą duszpasterstwu wojskowemu
4. Salę im. dr. Stanisława Korczyńskiego – ekspozycję poświęconą II wojnie światowej, Polskim Siłom Zbrojnym biorącym w niej udział, a także „D-day”
5. Salę „Sztandarową” – zgromadzone są w niej oryginalne sztandary Legionowe a także oddziałów Związku Legionistów Polskich oraz Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny
6. Salę im. gen. Tadeusza Kasprzyckiego – pamiątki po Legionistach oraz eksponaty związane z Czynem Bojowym Legionów Polskich podczas I wojny światowej
7. Salę im. gen. Emila „Nila” Fieldorfa – ekspozycję dotyczącą Polskiego Państwa Podziemnego
8. Salę „Solidarności” z ekspozycją poświęconą opozycji politycznej w latach PRL oraz stanowi wojennemu
9. Salę im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego – ekspozycję poświęconą historii Kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu.

Przed zwiedzaniem ekspozycji w Muzeum Czynu Niepodległościowego uczniowie obejrzeli w kinie Mikro 1,5-godzinny film z 1935 roku pt. „Sztandar Wolności” w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego.

Ten film to epopeja polskiego czynu niepodległościowego, odtworzona z ocalałych autentycznych filmów, zebranych i opracowanych przez wytwórnię Falanga. Reżyser w swoim dokumencie pokazującym drogę życia, walkę, dzieło i wielkość Marszałka Józefa Piłsudskiego, sięgnął po wszelkie dostępne materiały archiwalne: zdjęcia, fragmenty filmów, dokumenty, gazety, odezwy, mapy. Tam, gdzie brakowało ikonografii - jak np. w sekwencjach mówiących o uwięzieniu Piłsudskiego w Magdeburgu czy działalności tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej - wprowadził inscenizację zdarzeń. Wykorzystał także pieśni wojskowe, a skomponowanie muzyki do całości zlecił Janowi Maklakiewiczowi. Nie ograniczył się jednak do pokazania wyłącznie postaci bohatera. Przed kamerą przesuwają się twarze także innych bojowników o niepodległość, współpracowników Marszałka, twórców młodej polskiej państwowości. Film jest podwójnie interesujący. Dając widzowi możliwość zobaczenia unikatowych zdjęć, uświadamia mu zarazem, jak Józefa Piłsudskiego widzieli Polacy w latach 30., a także jakie konwencje stosowali wówczas dokumentaliści - w warstwie obrazu i dźwięku oraz w komentarzu.

Wyjścia odbyły się w dniach: 11, 12, 18, 19, 25 oraz 26 października 2017 roku.

Organizatorzy: Beata Juchnik & Grzegorz Wyderka

 

UROCZYSTY APEL NA OBOZIE WOJSKOWYM

Podczas tygodniowego obozu wojskowego kadetów trzech klas wojskowych ZSZ HTS uczczono 226-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Na placu zbiórek odbył się uroczysty apel inscenizowany przez ośmiu kadetów. W przedstawieniu można było zobaczyć i usłyszeć o najważniejszych wydarzeniach tamtej epoki, postanowieniach Konstytucji, jej znaczeniu, a także posłuchać pieśni i poezji z czasów reform Pierwszej Rzeczypospolitej.

Na rozpoczęcie i zakończenie apelu nastąpiło wejście pocztu z proporcem rozpoznawczym. Wysłuchano Hymnu Polski, trzech pieśni patriotycznych (w tym Hymnu do miłości Ojczyzny Ignacego Krasickiego), fragmentów poezji patriotycznej. Apel zakończyło przemówienie Pana Komendanta obozu. Wykonawców nagrodzono brawami.

DZIAŁANIA NOCNE NA OBOZIE WOJSKOWYM

Kadeci trzech klas wojskowych ZSZ HTS – Liceum Ogólnokształcącego oraz technicy logistycy – ćwiczyli i prowadzili działania nocne  na tygodniowym obozie wojskowym w Poniku pod Częstochową.

W programie działań po zmroku znalazły się wybrane elementy taktyki zielonej i taktyki czerwonej oraz terenoznawstwa, maskowania, zasad korespondencji radiowej, zasad dowodzenia pododdziałami.

W trakcie działań każdy z kadetów dysponował latarką czołówką. W nocy ćwiczono warianty szyków i manewrów poznanych w ciągu poprzednich pięciu dni – np. szachownicę, rząd, sierżanta, rolkę w tył, eLkę, bramkę, linię, obronę okrężną, itp. Prowadzono ataki, obronę, wycofanie, patrole, obserwacje, przemarsze.  Kadeci poruszali się po terenach leśnych, drogach, polanach.  Ćwiczono także reakcje na kontakt ogniowy, zerwanie kontaktu, działania pododdziału ze wsparciem sekcji specjalnej (strzelców wyborowych). Elementem ćwiczeń była ewakuacja rannych kolegów ze strefy niebezpiecznej (śmierci).

 

OBÓZ WOJSKOWY KADETÓW KLAS PIERWSZYCH

  • Opublikowano: poniedziałek, 08, maj 2017 17:13
  • MM
  • Odsłony: 4732

Kadeci pierwszych klas wojskowych ZSZ HTS – Liceum Ogólnokształcącego oraz technicy logistycy – ćwiczyli i pracowali na tygodniowym obozie wojskowym, który odbył się w Janowie-Poniku od 30 kwietnia do 6 maja 2017 roku. w lasach pod Częstochową

W programie obozu znalazły się m.in.: elementy taktyki zielonej oraz taktyki czerwonej, musztra, sztuki walki, terenoznawstwo, maskowanie, zasady korespondencji radiowej, zasady dowodzenia pododdziałami.

Dużą część szkoleń i ćwiczeń kadetów dwóch klas pierwszych zajęła taktyka zielona, czyli operacje w terenie otwartym – na łąkach, w lasach, na polanach, leśnych drogach.  Kolor zielony oznacza prowadzenie działań poza terenem zurbanizowanym. Nazwa wywodzi się od dominującego koloru lasu i mundurów maskujących. Podstawowymi zadaniami w ramach zielonej taktyki są: patrolowanie, obserwacja, zasadzka, rajd, pokonywanie przeszkód terenowych w formacjach, poruszanie się po terenach leśnych, itp. W odniesieniu do zadań operacji specjalnych mieści w sobie wszystkie główne elementy, chociaż jej domeną zdaje się  być rozpoznanie specjalne oraz wsparcie militarne. Taktyka zielona jest podstawą szkolenia wojskowego. 

Przez cztery dni poznawano i ćwiczono szyki i manewry piechoty, piesze patrole, natarcia i wycofania, jako elementy sztuki wojennej, specjalność obejmującą teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia walki na terenach leśnych, bagiennych, przez pododdziały. Kadeci poznali podstawy zielonej taktyki, marsz ubezpieczony, rodzaje rolowania, oskrzydlanie, maskowanie, pracę w parach, w zespole (drużynie), sytuacje awaryjne na broni. Ćwiczono także reakcje na kontakt ogniowy, zerwanie kontaktu, wyznaczanie azymutu marszu i działania pododdziału ze wsparciem sekcji specjalnej (strzelców wyborowych). Zajęcia przeprowadzano w dzień, ale także w nocy. Kadeci wielokrotnie ćwiczyli szyki marszowe i bojowe, ustawienia, manewry (szachownicę, rząd, sierżanta, rolkę w tył, eLkę, metodę kropelkową, bramkę, linię, ławę, obronę okrężną, banana, itp.). 

Innym ważnym elementem szkoleń i ćwiczeń były zasady dowodzenia pododdziałami. Trzynastu kadetów miało okazję dowodzić (dłużej lub krócej) drużynami lub plutonem. Efekty były zróżnicowane – jedni sprostali zadaniom odpowiedzialności za kolegów, umiejętności podejmowania trafnych i szybkich decyzji, narzucenia swojej woli innym, inni nie. Jedni sami zgłaszali się do dowodzenia, drudzy sami rezygnowali, a jeszcze inni byli nominowani lub zwalniani. Dowódcy dysponowali hełmami, kamizelkami taktycznymi, busolami oraz sprzętem łączności radiowej. Dowodzenie podwładnymi okazało się najtrudniejszym z zadań ćwiczeniowych na obozie wojskowym.

Oczywiście na obozie obowiązywały regulaminy i dyscyplina wojskowa. Typowy porządek dnia: o 6-ej rano była pobudka, o 6,10 – półgodzinna zaprawa (bieg plus ćwiczenia na rozciąganie mięśni, stawów), następnie toaleta i porządki, o 7,15 zdanie i przejęcie służby, o 7,30 poranny apel, 8,00 – śniadanie. Od 8,30 pobieranie broni, następnie wymarsz na zajęcia terenowe w lasach, na łąkach, wygonach, drogach. O 13,30 powrót na kwatery, o 14-ej obiad, 14,30 apel popołudniowy i przerwa na odpoczynek. 15,15 – wymarsz na popołudniowe zajęcia terenowe. Około 18,30 powrót na kwatery, oddawanie broni, o 19-ej kolacja. Następnie o 19,30 apel wieczorny, sprzątanie rejonów wewnętrznych i zewnętrznych, toaleta. O 22-ej capstrzyk. Raz zajęcia odbyły się także nocą.

Kadeci klas pierwszych byli podzieleni na 3 drużyny: ALFA, BRAVO, CHARLIE i oceniani po każdym dniu zajęć przez komendanta obozu po zasięgnięciu opinii instruktorów i dowódcy plutonu.

W trakcie obozu kadeci poznali i wykorzystywali łączność polową,  porozumiewając się pomiędzy dowódcami drużyn, plutonu oraz komendantem obozu. Nauczano się zasad nawiązywania i przeprowadzania łączności radiowej. Prowadzono rozmowy, przekazywano meldunki, sygnały i komendy przez radio, uczono się przestrzegania zasad korespondencji i jej alfabetu stosowanego w NATO. Poznano także nietechniczne środki łączności - sygnalizację oraz znaki i sygnały dowodzenia. W teorii i praktyce ćwiczono wizualne znaki i sygnały pomiędzy dowódcami pododdziałów a kadetami.

Podczas obozu wszyscy kadeci dysponowali replikami broni długiej. Ćwiczono postawy strzeleckie w różnych sytuacjach charakterystycznych dla szyków i manewrów taktyki zielonej. Częste były tez przemarsze w szyku ubezpieczonym przez łąki, lasy, polany, pola, wygony i strumienie. Mgła, deszcz, zimno, ciepło, dzień i noc towarzyszyły kadetom w zajęciach – pogoda była „taktyczna”.

Większość kadetów podczas obozu pełniła 24-godzinną służbę. Przejmowano ją od poprzedników przed apelem porannym o 7,15. Do obowiązków służby (starszy służby plus dwóch) należało m.in.: prowadzenie dziennika służby (zapisywanie istotnych wydarzeń, usterek, wypadków, itp.), dziennika wydawania broni (taktyka biała). Służba wydawała i przyjmowała broń oraz sprzęt wyposażenia taktycznego (kamizelki, hełmy, sprzęt radiowy, busole, noże, saperki, itp.), ogłaszała pobudki, capstrzyk, posiłki i apele, meldowała komendantowi obozu we wszelkich istotnych sprawach, sprawdzała porządek na kwaterach oraz wokół nich, pomagała w wydawaniu posiłków, utrzymaniu  porządku na stołówce, wykonywała polecenia komendanta i instruktorów. Służbę pełniono w berecie i z pasem głównym od 6,00 do 23,00. Pełniący służbę byli zwolnieni z porannej zaprawy, uczestniczyli we wszystkich zajęciach szkoleniowych.

Na obozie wojskowym kadetów ZSZ HTS obowiązywały – jak zawsze - dyscyplina, dyscyplina, dyscyplina, nagrody i kary, kary i nagrody. W obozie uczestniczyło 31 kadetów, w tym 8 dziewcząt. Kadeci wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

Podział godzin
2019/20:

Szkoły
dzienne
Lic-Tech-Branż.

 

Szkoła

 

Biblioteka

 

 Instagram

 

Wolontariat

 

DO POBRANIA

 Podręczniki 2020/21

    Wykaz - w przyg.

 

Liceum zaoczne:

1. Podanie do szkoły.

2. Harmonogram zajęć
    2019/20, 1 sem.

3. Harmonogram zajęć
    2019/20, 2 sem.

 

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17